Udarački i hvatački drilovi za borilačke vještine

Borilačke vještine i sportovi  su sistem tradicija i vježbi čija je izvorna namjena priprema tijela i uma za borbu.Zajednička suština borilačkih vještina je biti spremni i sposobni da odbranimo sami sebe ili druge.Idealna svrha prakse borilačkh vještina je je kreiranje više mira i sigurnosti prvo u nama samima pa onda to širimo i na ostatak svijeta, umjesto povređivanja i traženja konfrontacije s drugima.

Najviši cilj treninga borilačkih vještina je brušenje karaktera i obavezivanje samih sebe da učinimo svijet boljim mjestom za život.

Ukoliko ste praktičar borilačkih vještina otvorenog uma kroz ovaj video programu možete  unaprijediti vaše postojeće znanje i naučiti nove tehnike i alate kroz:

- udaračke drilove ( ruke, noge, koljena, laktovi)

- poluge drilovi ( ekstenzione, torzione, fleksione i kombinirane)

- izometričke drilove snage

- drilovi za očvrščivanje tijela i razbijanje straha od udaraca

- davljenja drilove ( cirkulatorna, respiratorna i kombinivana)

- bacačke drilove ( ručna, nožna, bočna, požrtvovana)

- blokovi kao drilovi ( ručni i nožni)

- hrvačke drilove 2 na 1

- poludogovoreni sparing drilovi( poluge, bacanja, davljenja, udarački i kombinovani)

Nakon izvršene uplate u iznosu od 25 eura dobit ćete na e-mail video program.

 

 

Naručite