Hipnoza

Hipnoza je otvorenost za sugestije.

To je praktični alat za mijenjanje loših navika, ovisnosti, otpuštanje raznih negativnih emocija, trauma i razvijanje koncentracije,samopouzdanja itd. U hipnotičko stanje transa svi ulazimo u toku dana kao npr. dok slušamo muziku, čitamo zanimljivu knjigu ili vozimo auto. Ovo su bili primjeri transa koji je vanjski orjentiran. Dok prilikom meditacije i molitve ljudi ulaze u trans orjentiran ka unutra kao i tokom hipnoze. Znači svaka ideja, stvar, pojava ili događaj na koji se mi maksimalno fokusiramo je primjer hipnoze iz svakodnevnog života.
To nije san već svjesno stanje transa gdje je vaša podsvijest u stanju povišene sugestibilnosti za kreiranje pozitivnih promjena. Odluka o ulasku u hipnozu je Vaša i hipno coach je samo vodič i nikako ne možete biti pod kontrolom ili u vlasti hipnotizera i ne može vas se navesti da učinite bilo šta protiv svoje volje. Sugestije možete prihvatiti ili ne i time sami određujete uspjeh procesa Također u bilo kojem trenutku možete izaći iz stanja hipnoze.

Hipnoza je nježan proces koji traži aktivno učešće klijenta u transformaciji i iscjeljenju

Da li ste Vi moj idealan klijent?

Osjećate li se stvarno spremnim da napravite velike promjene u svom životu i počnete vidjeti nevjerovatne pozitivne rezultate u svom životu. A te promjene i rezultati traže vremensku, energetsku i novčanu investiciju, posvećenost, motivaciju i želju da se prođe kroz proces.

Kao hipno coach, ja ne mogu da riješim ničiji problem, s tim da mogu  biti klijentu vodič u procesu rješavanja problema.

Pregled psihoterapeutske literature koji je izradio Dr. A. Barrios otkriva nam sljedeće činjenice:

Psihoanaliza: 38% oporavka nakon 600 seansi.

Bihevioralna terapija: 72% oporavka nakon 22 seanse.

Hipnoza: 93% oporavka nakon 6 seansi.

*Izvor: American Health Magazine.

Koji oblici hipnoze postoje?

Direktivna ili autoritativna hipnoza – zovemo je još i tradicionalna ili klasična gdje se putem snažnih pozitivnih sugestija stvara željena promjena.

Indirektna ili Eriksonova hipnoza – permisivan pristup koji je razvio američki dr. Milton Erickson.

Regresivna hipnoza  ( hipnoanaliza) – koristi detektivski pristup i  traženje uzroka u stanju hipnotičkog transa.

Klinička hipnoterapija – nju može da obavlja samo neko ko je pored hipnoze  završio i medicinsku školu.

Transpersonalna hipnoza – pristup sličan šamanizmu i tantri gdje se radi s životinjama moći, čakrama…

Hipnoza fokusirana na rješenje – fokus na rješenje umjesto na problem.

Neverbalna hipnoza ili mesmerizam – prvobitno započeta na Zapadu od strane dr. Franca Mesmera koja ima sličan pristup kao današnja bioenergija.

Hipno-psihoterapija – kombinacija psihoterapije i hipnoze.

Kognitivno – bihevioralna hipnoza – kombinira kognitivno bihevioralnu terapiju i hipnozu.

Integrativna hipnoza je moj pristup transformaciji i iscjeljenju. Predstavlja produkt mog učenja i istraživanja sa samim sobom i klijentima kroz više decenijsku praksu. Integrativna hipnoza  kombinira znanja iz hipnoze, NLP-a, coachinga, yoge i qi gonga kako bi se rješenju problema pristupilo sa svih 5 nivoa ljudskog bića: fizičkog, emocionalnog, mentalnog, energetskog i duhovnog.

 Koje vrste tretmana se rade hipnozom?

2. Od čega zavisi uspjeh hipnotičkih seansi?

Zavisi od 5 faktora:

Vaše motivacije za promjenom, oslobođenosti strahova i predrasuda o hipnozi, povjerenja prema hipnoterapeutu, Vašoj sposobnosti da se opustite i terapeutovih sposobnosti.

3. Koliko je potrebno seansi za postizanje željenih rezultata?

Na ovo pitanje Vam ni jedan hipnotizer ne može dati konkretan odgovor. Ukoliko odgovori, onda ili svijesno obmanjuje ili ne poznaje dovoljno struku. Naime sve je individualno i zavisi od osobe do osobe, koliko smo udaljeni od željenog stanja i da li smo voljni i svaki dan odvojiti 20 minuta za vježbe samohipnoze. U prosjeku klijenti posjećuju hipnotizere oko 3-6 puta.

4. Koja je razlika u pristupu hipnoze u odnosu na ostale vidove psihoterapije?

Druge tehnike se uglavnom bave svjesnim umom dok hipnoza se bavi najviše s podsvijesnim umom ( tamo gdje je centar problema). Najjednostavnije rečeno hipnoza negativan podsvjesni program mijenja s pozitivnim programom.

5. Da li je hipnoza opasna?

Hipnotičko stanje je prirodno za naš um i ono nas odmara i regeneriše. Na dalje, hipnoza je svijesno stanje i to je unutrašnji proces kroz koji Vas hipnoterapeut vodi. Dakle radi se o saradnji a ne dominaciji. U stanju hipnoze osoba prihvata samo one sugestije koje želi.

6. Koliko je Vaš procenat uspješnosti?

 

Moj procenat uspješnosti je 100% jer uvijek dam sve od sebe, budem siguran da sam pravilno hipnotisao klijenta, proveo ga kroz cijeli proces hipnoterapije, uradio intervju i predgovor…Klijent sam određuje da li će prihvatiti sugestije ili ne i time sam određuje uspjeh ili neuspjeh procesa.

Sesije se održavaju ONLINE preko ZOOM-a, tako da možemo raditi zajedno bez obzira gdje se nalazite.

Da zakažete uvodni intervju kliknite na dugme PRIJAVI SE i popunite upitnik.