Test hipnotibilnosti: jeste li podložni hipnozi?

Upitnik za testiranje hipnotibilnosti

Na pitanja odgovorite spontano i bez dugog razmišljanja s  DA ili NE. Za svaki DA zabilježite po jedan bod. Ako kod nekog pitanja niste sigurni šta ćete odgovoriti, radije  zabilježite NE. Kad odgovorite na sva pitanja, saberite skupljene bodove. Teško podlježete hipnozi samo ako ste skupili manje od pet bodova. Ipak, to ne znači da Vas je potpuno nemoguće hipnotizirati. Ako imate više od pet bodova  nije Vas teško hipnotizirati.

1. Bavite li se nekim tehnikama opuštanja poput; autogenog treninga, meditacije, joge,qi gonga, tai chia i slično?

DA        NE

2. Možete li se u svako doba potpuno opustiti pa i ako ste nervozni?

DA          NE

 

3. Imate li posebnu tehniku koja Vam pomaže da zaspete?

DA    NE

 

4. Živite li kad što u svijetu snova koji Vas udaljava od stvarnosti?

DA          NE

5. Možete li slušati nekog a da Vam misao onog što govori ne dopire do svijesti?

DA          NE

 

6. Imate li bujnu maštu?

DA          NE

7. Je li kod Vas dobro izražena sposobnost zamišljanja?

DA          NE

8. Da li ugodni događaji ili ugodna zamišljanja izazivaju ugodne osjećaje?

DA          NE

9. Kad gledate film, pratite li intenzivno ono što se dešava na ekranu?

DA          NE

10. Jesu li Vaši osjećaji potpuno spontani i da li se brzo stišaju?

DA          NE

11. Postajete li brzo nemirni i nestrpljivi kada morate čekati?

DA          NE

12. Da li se lako date navesti na nekontrolisane reakcije?

DA          NE

13. Može li neko utjecati na Vaše mišljenje?

DA          NE

14.Može li Vas neko odvratiti od posla?

DA          NE

15.Trebate li stalan kontakt s drugim ljudima?

DA          NE

16.Postoje li ljudi kojima slijepo vjerujete?

DA          NE

17. Imponira li Vam samosvjestan nastup drugih?

DA          NE

18. Držite li se pasivno kada se radi o inicijativi ili važnim odlukama?

DA         NE

 

REZULTAT

Zbrojite sve bodove s DA. Za svaki DA računajte jedan bod.

0-4 boda: vrlo  Vas je teško hipnotizirati

5-11 bodova: vaša hipnotibilnost odgovara prosjeku

12-20 bodova: vrlo vas je lako hipnotizirati