Suštinski principi Ninjutsua

 1. Ki ko oji – Nikad ne podcjenjuj protivnikove sposobnosti.
 2. Fu tan ren – Nikad ne odustaj od svog cilja.
 3. Mikuzure- Odbaci i eliminiši strah od naoružanog i nenaoružanog protivnika.
 4. Ken tai ichi jo – Jedinstvo tijela i oružja. Kod zadavanja udaraca ne zatezati tijelo. Sam tjelesni pokret s tehnikom sadrži u sebi dovoljno snage.
 5. Ninja no kokoro- Ninja živi ispunjen živošću.
 6. Ninpo ikkan – Ninpo je početak i živi vječno.
 7. Sesihin tekki kyoyo-Da nemate sposobnost da izdržite , vaš neprijatelj bi vas lako savladao. Neko bi vas izvrjeđao i vi biste se naljutili. Na taj način bi vas prevarila neprijateljska taktika.Ako se ne razljutite uprkos što se  neprijatelj trudi da izazove vaš gnjev, to će razljutiti njega i pobjeda je vaša. To je ono što mi zovemo Seishin Tekky kyoyo ili vrlina posjedovanje čiste i bistre duše i srca.
 8. Shin kai- Stanje božanske svijesti.
 9. Ten i muho – Ljubav u njenoj prirodnoj harmoniji i slobodi.
 10. Shiki no shinobu – Svoj cilj uvijek prati uz određeni mentalni stav po svaku cijenu. Ne dozvoli da te išta zaustavi.
 11. Shin shin gan – Majstor bi trebao da kroz trening ratničkih vještina i stilova Ninjutsu-a  osjetiti humanost prema svim živim bićima.
 12. Mi wo sinobu – Koncept snage i izdržljivosti tijela.
 13. Kokkoro no shinobu – Tolerancija u odnosu s drugima
 14. Shidi no shinobu -Stanje permanentne sreće.
 15. Kyojutsu tenkan ho- Strategija koja se zasniva na prezentaciji istine i laži na način koji vara protivnika.
 16. Kyojutsu tenkan- Postići iluziju pomocu realnosti.
 17. Musha shugyo- Nekada davno to je bio pouzdan način da se razviju ratničke sposobnosti. U vrijeme ratova kada je Japan gorio u plamenu učenici nisu mogli svaki dan da treniraju. Svog učitelja ste mogli rijetko da vidite pa kad biste bili u prilici da budete s njim, u kratkom vremenu ste nastojali da naučite što je više moguće. Ono što se naučilo pružilo bi vam neke sugestije za napredovanje u fizičkom, intelektualnom, tehničkom i duhovnom nivou.
 18. Buffu ikan – Koncept buffu ikan obuhvata ratnički slogan o samotreningu kojim pojedinac permanentno prevazilazi svoju svijest i kojim postepeno usvaja pravilan stav. I to treba da bude stalni zadatak čija obaveza nikad ne prestaje.
 19. In shin tonkei – Put da se postigne cilj ne praveći show.
 20. Ko no kokkoro– Ispunjeno srce.
 21. Kyo jitsu –Prirodna intuicija.
 22. Buffu – Borilačka tradicija.
 23. Shin gi tai- Srce, tijelo i duh.
 24. Ninjutsu wa rei ni hajimari, rei owru koto wu wasuruna–Ninjutsu počinje i završava s respektom.
 25. Ninpo wagi no tasuke– Ninpo podržava pravednost.
 26. Mazu jiko vi shure , shikoshite tao woshire –Upoznaj sebe i druge.
 27. Wazawai wa getai ni shazu – Nesreća je skoro uvijek rezultat nemarnosti.
 28. Kokkoro wa ha natan koto wo yosu–Pusti svoj duh da ide, tako što ćes ga osloboditi.
 29. Ninjutsu no shugyo wa isaho de aru– Bavljenje ninjutsuom je životna obaveza.
 30. Katsu kangae wa motsu na makenu kangaewa hitsyo – Ne misli na pobjedu, ali ne misli ni na poraz.
 31. Kamae wa shosinsha ni ato wa shizen tai – Početnici moraju pozicije da savladaju bez intelekta , prije nego li se stope s njima.
 32. Bujin no butoku– BOŽANSTVENA SVJETLOST BORILAČKIH VJEŠTINA.