Hipnoza

 

Na ovom seminaru saznat ćete i usvojiti  znanja o tome kako hipnotisati ljude.
Hipnoza je vještina i način komunikacije koji se uči jednostavno i prirodno uz kvalitetnog učItelja.

Hipnoza je najstariji vid terapije na svijetu i sastavni dio svake uspješne komunikacije.

Na ovom kursu naučićete kako da :

- pomognete sebi i drugima

- opustite sebe i druge

- utječete pozitivno na sebe i druge

- transformišete sebe i druge

 

Hipnoza

Program rada

- demistifikacija hipnoze( razrjesavanje zabluda, strahova i mitova)

- uvodni intervju i priprema klijenta za hipnozu

- raport i sinhronicitet klijenta i terapeuta

- o ličnosti, stavu i odgovornosti hipnotizera

- kako hipnotisati ljude? (direktni i indirektni način hipnotisanja )

- spore i rapidne indukcije ( uvođenje klijenta u trans)

- umjetnost sugestije i vrste sugestija

- testovi sugestibilnosti

- moždani talasi i nivoi transa( somnolenca, hipotaksija, katalepsija i somnabulizam)

- indikatori hipnotičkog transa

- pravilno i sigurno izvođenje klijenta iz stanja transa

-psihoterapeutske sugestije

i jos mnogo toga.

Nakon seminara bit cete sposobni da samostalno uvedete ljude u hipnotički trans i radite s prostim sugestijama.

Svaki učesnik na kraju seminara dobija certifikat da je prošao/la obuku iz hipnoze.

EDUKATOR: Darko Trajković ( dipl. kriminalista, certifikovani hipnoterapeut, life coach, trener yoge i qi gonga)

KADA: 16. i 17. 11. 2019. od 10:00 do 13:00 i od 15:00 do 18:00 sati  oba dana

GDJE: Sarajevo, Centar Transformacija u Hrasnom na Trgu heroja 30

INVESTICIJA: 300 KM za uplate do 1. 11. poslje toga i ukoliko bude još slobodnog mjesta cijena je 380 KM.

UPLATA: Vrši se direktno u centru Transformacija ili elektronski.

KONTAKT: fokusdahpokret@gmail.com ili 00387 61 557 377