Napredna samoodbrana za žene

Preduslov za ucestvovanje na ovom seminaru je da ste prosli seminar osnove samoodbrane za zene.

Podignite vase sposobnosti samozastite na jos visi nivo kroz ucenjeprincipa, tehnika i taktike kako se odbraniti od prijetnje i napada oruzjem.

MODUL I:Etički i krivično- pravni aspekt samoodbrane

- nužna samoodbrana

- princip srazmjernosti

MODUL II: Taktike i strategije kod slučajeva:

• uhođenja
• sexualnih napada
• terorizma
• požara
• otmice
• eksplozije
• pucnjave

samoodbrana

MODUL 3: Palica

Samoodbrana od napada palicom

Korištenje palice u samoodbrani

MODUL 4 : Nož

Samoodbrana od napada i prijetnje nožem

MODUL 5: Pištolj i puška

Samoodbrana od prijetnje pištoljem i puškom

MODUL 6: Samoodbrana improviziranim/priručnim oružjem

Koristenje torbice, nakita, kišobrana, mobitela i slično u svrhu samoodbrane

Korištenje prostora u svrhu samoodbrane

GDJE:

KAD:

CIJENA:

Edukator: Darko Trajković (dipl. kriminalista, instruktor Ninjutsua i Krav Maga s preko 15 godina iskustva u raznim vještinama borenja i samoodbrane)

Kako se prijaviti?
Nazovite na 061 557 377 ili pošaljite prijavu na email fokusdahpokret@gmail.com